in Tiếng Nhật tổng hợp

Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật cơ bản bằng hình

Đây là những từ vựng tiếng Nhật cơ bản bằng hình ảnh rất đẹp, được chia làm nhiều chủ đề khác nhau [14 chủ đề]. Bạn có thể sử dụng cho bước đầu học từ vựng tiếng Nhật, hoặc làm tài liệu giảng dạy cho giáo viên tiếng Nhật sơ cấp.

Chú ý: Download PDF bằng link cuối bài để có hình ảnh chất lượng tốt nhất nhé.

1.Từ vựng tiếng Nhật chủ đề ăn uống

01-tabemono

2. Từ vựng tiếng Nhật chủ đề trái cây

02-kudamono-yasai

3. Từ vựng tiếng Nhật chủ đề gia đình

03-doubutsu-hito

4. Từ vựng tiếng Nhật chủ đề động vật

04-doubutsu 05-doubutsu 06-doubutsu

5. Từ vựng tiếng Nhật chủ đề nhà cửa/nơi chốn

07-tatemono

6. Từ vựng tiếng Nhật chủ đề công cụ

08-dougu

7. Từ vựng tiếng Nhật chủ đề nghề nghiệp

09-shokugyo

8. Từ vựng tiếng Nhật chủ đề cơ thể

10-karada

9. Từ vựng tiếng Nhật chủ đề hình dạng

11-katachi

10. Từ vựng tiếng Nhật chủ đề phương tiện giao thông

12-norimono

11. Từ vựng tiếng Nhật chủ đề tâm trạng

13-kimochi

12. Từ vựng tiếng Nhật chủ đề từ tượng thanh

14-giseigo-gitaigo

13. Tính từ thông dụng trong tiếng Nhật

15-keyoushi

14. Động từ thông dụng trong tiếng Nhật

16-doushi

Vói 14 chủ đề từ vựng tiếng Nhật sơ cấp này, bạn sẽ có được một khối lượng từ vựng tốt để bắt đầu đặt câu. Bạn có thể donwload tất cả bằng file PDF tại đây nhé.

Viết bình luận

Comment