in

…し、…から (…shi, …kara)

Tổng hợp ngữ pháp N4

Ngữ pháp N4 …し、…から /…shi, …kara/ có nghĩa là “Vì … hơn nữa lại … nên.” Đây là lối nói để trình bày từ 2 lí do trở lên.

[V-る/ V-た/ V-ない/ Na-だ/ A-い] + し、[V-る/ V-た/ V-ない/ Na-だ/ A-い] + から

Tình huống bạn cần nếu 2 lý do trở lên, thì dùng …し để kết hợp 2 lý do đó, và đặt …から ở cuối.

Ví dụ:

この子はまだ10歳だからだよわから留学りゅうがく無理むりだ。
Cậu bé này vì mới 10 tuổi, thể chất lại yếu đuối nên chịu không nổi cuộc sống du học đâu.

昨日は祭日さいじつだった天気てんきがよかったから、がらくた市は大勢たいぜいの人でにぎわった。
Hôm qua là ngày lễ, với lại thời tiết cũng tốt, nên đã có nhiều người đổ xô đến các khu chợ bán đồ linh tinh.

その道は夜はくらあぶないから一人であるかないようにしてください。
Con đường đó về đêm thì tối tăm, rất nguy hiểm nên xin quý vị lưu ý đừng đi một mình.

風邪気味かぜぎみ、それに着て行く服もないからパーティーには行かない。
Tôi hơi bị cảm, với lại cũng chẳng có bộ cánh nào mặc đi coi được, nên buổi tiệc này tôi không đi dự.

Xem thêm ngữ pháp N4


Viết bình luận

Comment