in

たとえ…ても…(tatoe…temo…)

Tổng hợp ngữ pháp N3

Ngữ pháp N3 たとえ…ても…/tatoe…temo…/ có nghĩa là “do dù…thế nào đi nữa, thì cũng…”. Cấu trúc này thể hiện một lập trường của người nói vẫn không thay đổi cho dù điều kiện tác động có thế nào.

Cách dùng たとえ…ても…/tatoe…temo…/ cũng giống như 「いくら … ても」, dùng trong trường hợp dù với một điều kiện mạnh mẽ tới đâu kết quả của sự việc vẫn không bị ảnh hưởng.

Ví dụ đặt câu với たとえ…ても…/tatoe…temo…/

たとえ給料きゅうりょうたかてもあんな仕事しごとはしたくない。
Cho dù lương cao đến đâu thì tôi cũng không muốn làm công việc như thế.

たとえ両親りょうしん反対はんたいされても、 彼と結婚けっこんします。
Dù bố mẹ phản đối thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ kết hôn cùng anh ấy.

Xem thêm ngữ pháp N3


Viết bình luận

Comment