in

になると (ni naruto)

Tổng hợp ngữ pháp N3

Ngữ pháp N3 になると /ni naruto/ có nghĩa là “đến mức, đến chừng, đến lúc…”, nó đánh dấu một cấp độ hay một giai đoạn nào đó mà người nói muốn nhấn mạnh.

Công thức:

N + になると

Diễn tả ý nghĩa “tới một mức độ, một giai đoạn nào đó”. Có nghĩa tương tự với dạng 「Nとなると」 .

Ví dụ:

文法ぶんぽうなら出来できるが、漢字かんじになると全然ぜんぜんからない。
Nếu là ngữ pháp thì tôi có thể làm được, nhưng đến phần hán tự thì tôi chẳng hiểu gì.

模擬試験もぎしけんではうまく行ったのに、本当ほんとう試験しけんになるといろいろ間違まちがえてしまった。
Lúc thi thử thì tôi đã làm suôn sẻ, nhưng đến lúc thi thật thì tôi lại làm sai nhiều chỗ.

国語こくごなら教えられるが、数学すうがくになると全く手がでない。
Nếu là quốc văn thì tôi có thể dạy được, nhưng đến toán học thì tôi hoàn toàn không kham nổi.

Xem thêm ngữ pháp N3


Viết bình luận

Comment