in

不足はない (fusoku wa nai)

Tổng hợp ngữ pháp N3

Ngữ pháp N3 不足はない /fusoku wa nai/ có nghĩa là “Không có gì đáng để phàn nàn, chê trách”.

Khi sử dụng như một từ bổ nghĩa, bạn có thể nói 不足のない

Sử dụng trong ý nghĩa không có gì đáng phàn nàn, đúng như mong đợi của người nói.

Ví dụ đặt câu với 不足はない /fusoku wa nai/

相手にとって不足はない
Đối với đối tác, (điều này) không có gì đáng để phàn nàn cả.

給料きゅうりょうには不足はないがこ仕事の内容がもうひとつ気に入らない。
Lương thì không có gì đáng phàn nàn nhưng nội dung công việc thì chưa ưng lắm.

彼は大統領だいとうりょうとして不足のない人物だ。
Ông ấy là nhân vật không có gì đáng để phàn nàn trong vai trò tổng thống cả.

彼は首相しゅしょうとして不足のない候補者こうほしゃだ。
Ông ấy là ứng cử viên không có gì đáng chê trách cho vai trò thủ tướng cả.

Xem thêm ngữ pháp N3


Viết bình luận

Comment