Cách diễn đạt ý nghĩa “giới hạn, phạm vi” trong tiếng Nhật

Bài này mình sẽ trình bày những điểm ngữ pháp tiếng Nhật diễn đạt ý nghĩa một giới hạn hay một phạm vi nào đó mà sự việc diễn ra. Khi dịch ra tiếng Việt, nó thường được nói kiểu như “trong suốt….”, “toàn bộ…”, “trong giới hạn có thể…”. Ví dụ: “Trong tất cả các môn […]

Cách diễn đạt ý nghĩa “khởi điểm…kết thúc điểm” trong tiếng Nhật

Ý nghĩa “khởi điểm/kết thúc điểm” nghe có vẻ khó hiểu với nhiều bạn. Thực ra đây cũng chỉ là một cách nói rất thường xuyên bắt gặp hay sử dụng trong giao tiếp. Đó là khi bạn muốn nói “trước tiên là kể đến…ngoài ra còn có…“, hay muốn nói “trong khoảng từ … […]

Diễn đạt đối tượng của động tác trong tiếng Nhật như thế nào?

Chào các bạn, bài này sẽ liệt kê những điểm ngữ pháp trung cấp với ý nghĩa diễn đạt đối tượng của động tác/sự vật/sự việc trong tiếng Nhật. Trong quá trình giao tiếp, sẽ có lúc bạn muốn nói những dạng câu như “về vấn đề này, về việc này, đối với ai đó, […]