in

~と (to)

Tổng hợp ngữ pháp N5

Ngữ pháp N5 ~と /to/ có nghĩa là “với”.

Công thức:

N(人/動物)と

Chúng ta dùng trợ từ 「と」để biểu thị một đối tượng nào đó (người hoặc động vật) cùng thực hiện hành động.

Đặt câu với 「と」

毎週日曜日まいしゅうにちようびいぬ散歩さんぽします。
Chủ nhật hằng tuần tôi đều đi dạo với chó.

家族かぞく日本へ旅行りょこうに行きたい。
Tôi muốn đi du lịch Nhật Bản cùng gia đình.

Xem thêm ngữ pháp N5


Viết bình luận

Comment