in

くて – kute

Tổng hợp ngữ pháp N5

Ngữ pháp N5 – くて /kute/ được sử dụng để liệt kê tính chất của một cái gì đó. Khi nối giữa các tính từ -i với nhau thì ta lượt bỏ い.

Công thức:

A + くて

18-kute

Ví dụ đặt câu với ngữ pháp N5 – くて /kute/

  • このたべものはおいしくてやすいです。
    Món ăn này ngon, rẻ.
  • かれのスピーチはみじかくて要領ようりょうていた。
    Bài phát biểu của anh ấy ngắn và khái quát.

Xem thêm ngữ pháp N5


Viết bình luận

Comment