in

…て…て

Tổng hợp ngữ pháp N5

Ngữ pháp N5 – …て…て là cấu trúc được sử dụng khi muốn nối các động từ với nhau.

Công thức:

V-て, V-て….

21-te-te-noi-dong-tu

Dùng thể て khi muốn nối các động từ với nhau. Khi muốn nối từ hai động từ trở lên thì chúng ta đặt những động từ này theo thứ tự của hành động diễn ra và dùng thể てđể nối. Thời của câu do thời của động từ cuối cùng quyết định.

  • ばんはんたべべて、勉強べんきょうして、図書館としょかんきます。
    Buổi tối ,tôi ăn cơm , học bài , đi đến thư viện .
  • ハロンわんって、映画えいがを見て、コーヒーを飲みました。
    Tôi đã đến vịnh Hạ Long xem phim, uống cà phê .

Xem thêm ngữ pháp N5


Viết bình luận

Comment