in

のほうが…です

Tổng hợp ngữ pháp N5

Ngữ pháp N5 – のほうが…です /no hou ga desu/ là cấu trúc được sử dụng khi muốn nói ý so sánh một cái gì đó hơn.

Công thức:

N + のほうが + A-い/ Na- + です

22-no-hou-ga-so-sanh-hon

Đây là câu trả lời cho mẫu cấu trúc [Danh từ 1 と Danh từ 2 とどちら Tính từですか]. Xem ví dụ để hiểu rõ hơn.

  • 私はあきよりはるのほうがきです。
    Tôi thích mùa xuân hơn mùa thu.
  • サッカーと野球やきゅうとどちらが面白おもしろいですか。
    Bóng đá và bóng chày, môn nào thú vị hơn .
    サッカのほうが面白いです。
    Bóng đá thú vị hơn.

Xem thêm ngữ pháp N5


Viết bình luận

Comment