in

が下手です – ga heta desu

Tổng hợp ngữ pháp N5

Ngữ pháp N5 – が下手です – /ga heta desu/ có nghĩa là: kém về một cái gì đó.

Công thức:

N + が + 下手です

17-ga-heta-desu

Dùng để nói về sở thích và năng lực của bản thân và người khác nên「が」được sử dụng thay cho「を」.

  • 私は大工だいく仕事しごと下手へたです。
    Tôi rất dở về nghề thợ mộc.
  • トムはくるま運転うんてんが下手です。
    Tom lái xe không tốt.

Xem thêm ngữ pháp N5


Viết bình luận

Comment