in

でいつが一番…ですか

Tổng hợp ngữ pháp N5

Ngữ pháp N5 – でいつが一番…ですか /de itsu ga ichiban … desuka/ có nghĩa là: Trong … thì khi nào là nhất?

Công thức:

N1「 の中」で + いつ + が + いちばん + A-い/ Na- + ですか

16-de-itsu-ga-ichiban-desuka

Mẫu câu này được dùng để yêu cầu người nghe lựa chọn một đối tượng nào đó (vật, địa điểm, người, thời điểm) có nội dung được biểu thị qua tính từ ở mức độ cao nhất . Phạm vi lựa chọn được giới hạn bởi cụm từ 「Danh từ 1のなかで」. Từ nghi vấn thay đổi theo nhóm mà đối tượng thuộc về.

  • 一年の中でいつが一番いちばんすずしいですか。
    Trong một năm, khi nào là mát mẻ nhất?
  • 人生じんせいの中でいつが一番いちばんたのしいですか。
    Trong đời người, khi nào là vui vẻ nhất?

Chú ý: Khi từ nghi vấn là chủ ngữ của câu thì chúng ta đặt trợ từ「 が」 ở ngay sau đó .

Xem thêm ngữ pháp N5


Viết bình luận

Comment