in

でしょう (deshou)

Tổng hợp ngữ pháp N5

Ngữ pháp N5 でしょう /deshou/ có nghĩa là “đúng không” mang ý xác nhận lại.

Công thức:

V・A・Na・N + でしょう

Dùng để xác nhận lại thông tin và tỏ ý muốn người nghe đồng tình với mình. Khi nói lên giọng ở cuối câu.

Ví dụ đặt câu với でしょう /deshou/

明日あした月曜日げつようびでしょう
Ngày mai là thứ hai đúng không

これは山田やまださんのほんでしょう
Đây là cuốn sách của anh Yamada đúng không?

あなたも京都きょうとに行くでしょう
Cậu cũng đi Kyoto đúng không?

「でしょう」là dạng trang trọng hơn của「だろう」

A:君も行くだろう
A: Cậu cũng đi, đúng không?
B:はい、もちろん。
B: Vâng, dĩ nhiên.

A:美術館びじゅつかんはバスをおりてすぐみつかりました。
A: Vừa xuống xe buýt đã tìm thấy ngay Viện bảo tàng Mĩ thuật.
B:行くの、簡単かんたんだっただろう
B: Đi đến đó rất đơn giản đúng không?

やっぱり、納得なっとくできなくてもう一度自分で交渉こうしょうに行ったんだ。わかるだろう、ぼくの気持ち。
Quả nhiên là không thể chấp nhận được, nên phải tự mình đi đàm phán thêm một lần nữa. Cậu hiểu được tâm trạng của tớ chứ?

Xem thêm ngữ pháp N5


Viết bình luận

Comment