in

Chinh phục trợ từ – phân loại trợ từ theo chức năng

Giới thiệu chuyên đề

7 trợ từ tiếng Nhật mang ý nghĩa về lượng

Trợ từ tiếng Nhật chỉ lượng trong bài viết này không cứ phải là một con số cụ thể. "Lượng" cũng có thể mang những ý nghĩa như là "duy nhất", "khoảng ước chừng", "toàn bộ", "chỉ có"... Trong bài này, mình sẽ liệt kê ra 7 trợ từ tiếng ...
Đọc tiếp

6 trợ từ tiếng Nhật thể hiện ý nghĩa liệt kê

Khi bạn muốn thể hiện nhiều hành động, tính chất, sự vật sự việc nào đó theo hình thức liệt kê, thì một số trợ từ tiếng Nhật trong bài này sẽ giúp bạn. Tuy nhiên, có nhiều loại trợ từ khác nhau tương ứng với những cách sử dụng ...
Đọc tiếp

7 trợ từ tiếng Nhật thể hiện ý nghĩa hạn định

Những ý nghĩa như là "chỉ, chỉ có" được thể hiện qua một loạt các trợ từ tiếng Nhật mà bạn sẽ được đọc qua trong bài viết sau. Những trợ từ này phần nào cũng ảnh hưởng đến cách dùng của động theo sau (khi là phủ định, khi ...
Đọc tiếp

11 trợ từ tiếng Nhật thể hiện sự kết nối giữa các từ

Bài viết này sẽ bàn về tất cả các dạng trợ từ có chức năng liệt kê, kết nối, thể hiện nhiều ý nghĩa ngang bằng, có thể bạn sẽ nhận thấy một vài trợ từ đã xuất hiện ở bài học trước, nhưng lần này sẽ ở một hình ...
Đọc tiếp

6 trợ từ diễn tả điều kiện/giả định trong tiếng Nhật

Những trợ từ trong nhóm này có nhiều cách dùng chi tiết hơn và tương tự nhau và cần có những bài viết chuyên sâu hơn để đề cập đến vấn đề đó. Trong giới hạn khuôn khổ của chủ đề giới thiệu đến các bạn ý nghĩa điều kiện/giả ...
Đọc tiếp

5 trợ từ để diễn tả lý do/nguyên nhân trong tiếng Nhật

Càng học tiếng Nhật, bạn sẽ gặp rất nhiều mẫu ngữ pháp chỉ nguyên nhân và lý do trong câu. Trợ từ cũng có thể đảm nhiệm chức năng đó mà lại rất cơ bản và dễ sử dụng. Sau đây là 5 trợ từ chỉ nguyên nhân và lý ...
Đọc tiếp

5 trợ từ diễn tả ý nghĩa nơi chốn trong tiếng Nhật

Cụ thể ý nghĩa nơi chốn ở đây có 02 nghĩa: đó là vị trí mà hành động diễn ra và vị trí mà cái gì đó tồn tại. Với ý nghĩa như vậy, trong tiếng Nhật có 5 dạng trợ từ khác nhau để thể hiện, chúng ta cùng ...
Đọc tiếp

5 dạng trợ từ thể hiện ý nghĩa nghi vấn trong tiếng Nhật

Khi trong câu xuất hiện những trợ từ này, câu sẽ trở thành câu hỏi. Có lẽ nhiều bạn sẽ biết ngay chúng ta cần sử dụng か. Nhưng không chỉ có か mà vẫn còn nhiều dạng trợ từ khác để thể hiện nghi vấn. Sau đây là 5 ...
Đọc tiếp

4 loại trợ từ chỉ hướng trong tiếng Nhật

Bạn sẽ thấy bài học này mình nhắc lại nhiều trợ từ đã nói ở bài học trước nhưng trong ý nghĩa chỉ hướng. Như đã nói, hiện loạt bài này sẽ phân loại trợ từ theo chức năng, nên việc lặp lại như vậy cũng dễ hiểu. Cuối bài ...
Đọc tiếp

10 loại trợ từ chỉ thời gian trong tiếng Nhật

Mình bắt đầu chuỗi bài viết "Chinh phục trợ từ" bằng 10 loại trợ từ chỉ thời gian trong tiếng Nhật. Các bạn có thể xem tài liệu tham khảo của mình ở How to Tell the Difference between Japanese Particles có sẵn trong thư viện của Nihonblog. Những gì mình giải ...
Đọc tiếp

Vài điều về trợ từ NI trong ý nghĩa chỉ thời gian

Ý nghĩa của trợ từ tiếng Nhật rất phong phú. Nếu đề cập đến trợ từ NI (に), thì trợ từ này có khả năng diễn tả đến 20 ý nghĩa ngữ pháp khác nhau trong tiếng Nhật, tuy nhiên trong bài này, mình chỉ bàn về phương diện thời gian ...
Đọc tiếp

CHUYÊN ĐỀ KHÁC


Viết bình luận

Comment