in

ました – mashita

Tổng hợp ngữ pháp N5

Ngữ pháp N5 – ました /mashita/ có nghĩa là: đã làm một việc gì đó.

Công thức:

V-ました

11-mashita-da-lam-gi

Ví dụ đặt câu với ngữ pháp N5 – ました /mashita/

V-ました là thể quá khứ của V-ます. Trong câu nghi vấn, chúng ta không thay đổi trật tự của câu mà chỉ thêm trợ từ「か」 vào cuối câu hoặc từ nghi vấn được thay vào vị trí của thành phần câu muốn hỏi . Trong câu trả lời chúng ta nhắc lại động từ trong câu nghi vấn và chú ý không dùng 「そうです」hoặc 「そうじゃありません」

  • 昨日きのう何時なんじましたか。
    Hôm qua bạn đi ngủ lúc mấy giờ ?
  • …10時に寝ました
    Tôi đã đi ngủ lúc 10 giờ.

Xem thêm ngữ pháp N5


Viết bình luận

Comment