in

あんまり – anmari

Tổng hợp ngữ pháp N5

Ngữ pháp N5 – あんまり /anmari/ có nghĩa là: quá (sức). Thường đứng trước tính từ để nhấn mạnh mức độ cực đoan.

01-anmari-qua-ngu-phap-n5

Đặt câu với ngữ pháp N5  – あんまり /anmari/

あんまりおかしくてなみだが出た。
Buồn cười quá, đến độ chảy cả nước mắt.

あんまりあついと何もかんがえられなくなる。
Trời mà nóng quá thì sẽ chẳng suy nghĩ được gì.

英語えいご下手へただと馬鹿ばかにされるが、あんまり上手じょうずだとかえっていやがられる。ほどほどにできるのがいいようだ。
Tiếng anh mà kém thì sẽ bị coi thường, nhưng nếu giỏi quá thì lại khiến cho người khác khó chịu.Tốt nhất là đừng kém quá mà cũng đừng giỏi quá.

Xem thêm ngữ pháp N5


Viết bình luận

Comment