in Tiếng Nhật tổng hợp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Yoku và Jouzu ni

Bạn đang đọc bài viết thuộc chuyên đề So sánh trạng từ tiếng Nhật căn bản.

Tiếp tục nói về Yoku (よく), trong bài này mình sẽ so sánh sự khác nhau giữa Yoku (よく) và Jouzu ni (上手に)。Hai trạng từ này, thường hay được sử dụng trong những ngữ cảnh tích cực, khi bạn muốn khen ngợi ai đó, thể hiện sự khâm phục, hay công nhận một công việc nào đó được hoàn thành tốt. Mời bạn bạn xem qua một ví dụ sau:

このよくかけています。

この上手じょうずにかけています。

Bức tranh này vẽ rất khéo.

Trong câu trên, “yoku” và “Jouzu ni” được dùng để diễn tả sự khen ngợi của người nói dành cho tác phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên, đối với mỗi loại trạng từ, mà ẩn ý trong sự khen ngợi này lại khác nhau.

Khi dùng “Jouzu ni”, người nói chủ yếu nhìn bức tranh từ quan điểm nét vẽ, kỹ thuật vẽ. Còn với “yoku”, người nói chủ yếu sẽ đánh giá bức tranh về mặt nghệ thuật. Như vậy, một cách tổng quát hóa, có thể nói rằng: “Jouzu ni” sẽ nhấn mạnh nhiều đến kỹ năng, còn “yoku” sẽ nhấn mạnh đến thành quả tổng quát cuối cùng.

Bạn có thể xem thêm một ví dụ nữa để hiểu rõ hơn. Đây là hai nói rất nhiều bạn mới học tiếng Nhật hay sử dụng:

よくできました!

上手じょうずにできました!

Anh đã làm rất tốt!

Tương tự trong ví dụ 1, với cả hai trạng từ, người nói đều thể hiện sự hài lòng với sản phẩm cuối cùng. Tuy nhiên, với “Jouzu ni”, người nói còn ám chỉ đến kỹ năng của người thực hiện.

Có một điều lưu ý với “jouzu ni” khi khen thành quả công việc của một ai đó, vì nó nhấn mạnh kỹ năng, nên phần nào cũng phải xét “tư cách” người nói. Giả sử bạn khen kỹ năng vẽ của ai đó giỏi thì ít ra chính bạn cũng phải là họa sĩ hay là người hiểu về kỹ năng vẽ. Thế nên, nhiều khi chúng ta nên tránh sử dụng “jouzu ni” để câu nói tự nhiên hơn. Ví dụ như trong trường hợp sau:

金閣寺きんかくじよくできている。

金閣寺きんかくじ上手じょうずにできている。

Kim Các Tự được xây dựng rất khéo!

Bạn đang đọc bài viết thuộc chuyên đề So sánh trạng từ tiếng Nhật căn bản.


So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Sudeni và Mou

Bài viết này mình sẽ so sánh cách sử dụng và ý nghĩa của hai trạng từ tiếng Nhật: Sudeni (すでに) và Mou (もう). Trước hết mời bạn xem qua một ví ...
Đọc tiếp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Yoku và Tabitabi

Đây đã là bài viết thứ năm liên quan đến trạng từ Yoku (よく), bài này chúng ta sẽ so sánh "yoku" với trạng từ "Tabitabi" (たびたび). Cả hai trạng từ ...
Đọc tiếp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Yoku và Jouzu ni

Tiếp tục nói về Yoku (よく), trong bài này mình sẽ so sánh sự khác nhau giữa Yoku (よく) và Jouzu ni (上手に)。Hai trạng từ này, thường hay được sử dụng trong ...
Đọc tiếp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Yoku và Takusan

Bất kỳ bạn nào học tiếng Nhật đến trình độ sơ cấp, đều sẽ nói được ngay nghĩa của Yoku (よく) và Takusan (たくさん). Một cách nôm na, nhiều bạn ...
Đọc tiếp

Hai trạng từ tiếng Nhật Yoku và Hakkiri giống và khác nhau như thế nào?

Hôm nay mình tiếp tục phân biệt sự khác nhau giữa một số trạng từ tiếng Nhật thông dụng. Bài này sẽ nói về Yoku (よく) và Hakkiri (はっきり). Nếu bạn ...
Đọc tiếp

Hai trạng từ tiếng Nhật: yoku và Juubun ni, giống và khác nhau như thế nào?

Bài viết này mình sẽ tiếp tục so sánh những điểm giống và khác nhau trong các trạng từ tiếng Nhật. Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến 2 ...
Đọc tiếp

Viết bình luận

Comment