in Tiếng Nhật tổng hợp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Yoku và Takusan

Bạn đang đọc bài viết thuộc chuyên đề So sánh trạng từ tiếng Nhật căn bản.

Bất kỳ bạn nào học tiếng Nhật đến trình độ sơ cấp, đều sẽ nói được ngay nghĩa của Yoku (よく) và Takusan (たくさん). Một cách nôm na, nhiều bạn sẽ hiểu rằng: Yoku (よく) có nghĩa là “tốt”, còn Takusan (たくさん) có nghĩa là “nhiều”.

Tuy vậy, trong nhiều trường hợp, hai từ này thay thế cho nhau sẽ tạo nên hàm ý mới rất hay, ví dụ như câu sau:

ゆべはよくた。

ゆべはたくさんた。

Tối qua tôi ngủ rất ngon.

Trong câu trên, cả Yoku (よく) và Takusan (たくさん) đều chỉ trạng thái ngủ ngon của người nói. Tuy vậy, khi nói “yoku neta”, câu sẽ có nghĩa là người nói đã ngủ một thời gian dài và cảm thấy thỏa mãn. Ngoài ra, câu vẫn có nghĩa tương tự như trên nếu người nói chỉ ngủ ngắn khoảng 30 phút chẳng hạn nhưng ngủ ngon do đó cảm thấy khỏe khắn. Nói cách khác, với “yoku” trong câu trên có hàm ý nhấn mạnh về chất lượng của giấc ngủ nhiều hơn.

Thêm một ví dụ khác, để minh họa cho việc “yoku” nhấn mạnh đến phương diện chất lượng nhiều hơn, như câu sau:

今年ことしいねよくみのった。

今年ことしいねたくさんみのった。

Vụ lúa năm nay rất tốt.

“Yoku monita” không chỉ có nghĩa thu hoạch được nhiều lúa mà chất lượng lúa cũng rất tốt. Trong khi đó “takusan nomita” chỉ đề cập đến sản lượng lúa thu hoạch mà thôi. (Bạn lưu ý, nhấn mạnh về chất lượng ở đây không hề có ý phủ nhận số lượng nhé.)

A. Dùng “Yoku” trong những ngữ cảnh mang tính tích cực thể hiện sự hài lòng của người nói, không nên dùng trong ngữ cảnh tiêu cực.

Bạn xem ví dụ sau sẽ rõ:

あめたくさんったので、はたけ水浸みずびたしになってしまった。

あめよくったので、はたけ水浸みずびたしになってしまった。

Vì trời mưa to nên cánh đồng trở nên ngập nước.

Trong câu trên, đây rõ ràng không phải là một bối cảnh tích cực, không thể hiện được sự hài lòng của người nói, thế nên để cách diễn đạt được tự nhiên, chúng ta sẽ tránh dùng “yoku”.

B. Khi chỉ đề cập đến số lượng, chúng ta “takusan”, không dùng “yoku”.

Như đã nói ở trên, nếu “yoku” có hàm ý muốn nhấn mạnh về phương diện chất lượng, thì “takusan” lại có hàm ý nhấn mạnh về phương diện số lượng. Thế nên, khi chỉ muốn đề cập nhấn mạnh về số lượng, bạn nên dùng “takusan”. Ví dụ:

風呂ふろみずたくさんれました。

風呂ふろみずよくれました。

Tôi đã đổ đầy nước vào bồn tắm.

Bạn đang đọc bài viết thuộc chuyên đề So sánh trạng từ tiếng Nhật căn bản.


So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Sudeni và Mou

Bài viết này mình sẽ so sánh cách sử dụng và ý nghĩa của hai trạng từ tiếng Nhật: Sudeni (すでに) và Mou (もう). Trước hết mời bạn xem qua một ví ...
Đọc tiếp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Yoku và Tabitabi

Đây đã là bài viết thứ năm liên quan đến trạng từ Yoku (よく), bài này chúng ta sẽ so sánh "yoku" với trạng từ "Tabitabi" (たびたび). Cả hai trạng từ ...
Đọc tiếp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Yoku và Jouzu ni

Tiếp tục nói về Yoku (よく), trong bài này mình sẽ so sánh sự khác nhau giữa Yoku (よく) và Jouzu ni (上手に)。Hai trạng từ này, thường hay được sử dụng trong ...
Đọc tiếp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Yoku và Takusan

Bất kỳ bạn nào học tiếng Nhật đến trình độ sơ cấp, đều sẽ nói được ngay nghĩa của Yoku (よく) và Takusan (たくさん). Một cách nôm na, nhiều bạn ...
Đọc tiếp

Hai trạng từ tiếng Nhật Yoku và Hakkiri giống và khác nhau như thế nào?

Hôm nay mình tiếp tục phân biệt sự khác nhau giữa một số trạng từ tiếng Nhật thông dụng. Bài này sẽ nói về Yoku (よく) và Hakkiri (はっきり). Nếu bạn ...
Đọc tiếp

Hai trạng từ tiếng Nhật: yoku và Juubun ni, giống và khác nhau như thế nào?

Bài viết này mình sẽ tiếp tục so sánh những điểm giống và khác nhau trong các trạng từ tiếng Nhật. Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến 2 ...
Đọc tiếp

Viết bình luận

Comment