in Tiếng Nhật tổng hợp

Các trạng từ so sánh và diễn tả sự thay đổi – phân biệt まあまあ・わりあい

Bạn đang đọc bài viết thuộc chuyên đề So sánh trạng từ tiếng Nhật căn bản.
Bạn xem qua ví dụ sau:

テストは まあまあ できました。

テストは わりあい できました。

Bài kiểm tra tôi làm tàm tạm.

Mẫu câu trên cho thấy người nói nghĩ mình làm bài kiểm tra không được tốt lắm.

Với trạng từ “wariai”, người nói không có hàm ý so sánh. Nhưng với “maamaa”, người nói muốn nhấn mạnh anh ta không hài lòng hoàn toàn nhưng cũng thoã mãn một phần nào ở một mức độ nào đó (trong một số trường hợp, người nói dùng “maamaa” với ý nghĩa khiêm tốn khi nói về mình nhưng thực sự là rất hài lòng với kết quả mình đạt được).

Ví dụ 1:

日常会話にちじょうかいわは まあまあ できます。

日常会話にちじょうかいわは わりあい できます。

Tôi có thể đàm thoại tàm tạm.

Ví dụ 2:

新しい料理りょうりを作ってみましたが、まあまあ 食べられます。

新しい料理りょうりを作ってみましたが、わりあい 食べられます。

Tôi thử chế biến món ăn mới và có thể tạm ăn được.

A. Không dùng “maamaa” trong trường hợp diễn tả sự bất mãn hay không vui của người nói.

Ví dụ 3:

この仕事は給料きゅうりょうが 安いのに、わりあい たいへんだ。

この仕事は給料きゅうりょうが 安いのに、まあまあ たいへんだ。

Công việc này vất vả mà lương thì thấp.

彼は わりあい よく失敗しっぱいする。

彼は まあまあ よく失敗しっぱいする。

Anh ta thường hay thất bại.

B. “Maamaa” có thể không đóng vai trò làm trạng từ trong câu, nhưng nghĩa của nó vẫn không thay đổi.

テストは まあまあの成績せいせきでした。

Kết quả bài kiểm tra cũng tạm được.

「日本の生活はいかがですか。」「まあまあです。」

Cuộc sống ở Nhật thế nào? Cũng tạm ổn.

Bạn đang đọc bài viết thuộc chuyên đề So sánh trạng từ tiếng Nhật căn bản.


So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Sudeni và Mou

Bài viết này mình sẽ so sánh cách sử dụng và ý nghĩa của hai trạng từ tiếng Nhật: Sudeni (すでに) và Mou (もう). Trước hết mời bạn xem qua một ví ...
Đọc tiếp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Yoku và Tabitabi

Đây đã là bài viết thứ năm liên quan đến trạng từ Yoku (よく), bài này chúng ta sẽ so sánh "yoku" với trạng từ "Tabitabi" (たびたび). Cả hai trạng từ ...
Đọc tiếp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Yoku và Jouzu ni

Tiếp tục nói về Yoku (よく), trong bài này mình sẽ so sánh sự khác nhau giữa Yoku (よく) và Jouzu ni (上手に)。Hai trạng từ này, thường hay được sử dụng trong ...
Đọc tiếp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Yoku và Takusan

Bất kỳ bạn nào học tiếng Nhật đến trình độ sơ cấp, đều sẽ nói được ngay nghĩa của Yoku (よく) và Takusan (たくさん). Một cách nôm na, nhiều bạn ...
Đọc tiếp

Hai trạng từ tiếng Nhật Yoku và Hakkiri giống và khác nhau như thế nào?

Hôm nay mình tiếp tục phân biệt sự khác nhau giữa một số trạng từ tiếng Nhật thông dụng. Bài này sẽ nói về Yoku (よく) và Hakkiri (はっきり). Nếu bạn ...
Đọc tiếp

Hai trạng từ tiếng Nhật: yoku và Juubun ni, giống và khác nhau như thế nào?

Bài viết này mình sẽ tiếp tục so sánh những điểm giống và khác nhau trong các trạng từ tiếng Nhật. Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến 2 ...
Đọc tiếp

Viết bình luận

Comment